DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

Úvod: Co je pro mě důležité?

     Pro moji speciálně pedagogickou práci je pro mě vždy podstatné, aby se logopedie neizolovala pouze na nápravu vad řeči, ale aby se s dítětem pracovalo komplexně. Ve většině případů je potřeba rozvíjet mnoho dalších oblastí, které s vývojem dítěte a jeho řečí souvisejí.

Stejně tak je třeba komplexně pracovat s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.......).


Motto:
Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát.
To znamená – jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost
a klid, musím mu dát příklad toho, jak se to všechno dělá.
Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve
než ji budu žádat od něj.  
                                   
                                                                                    Jiřina Prekopová